??? ??? ?? ??????????? ?????? – ??????? ?? ??????? ???????. ??????? ???? ????????, ???????? ?????? – ??????, ?? ???????? ?????? ??? ???? ?????????? ? ??????? ??????. 

????? ???? ????????

????????????? ????????

Dom_u_ozera_1k_68
Akvarel_studia_ 35,1
Voskresenskii _50,61
Gur'evskaya_40,86
Lilia_36,45
Lilia_41
Limonarii_50,62
Mayak_36,19
Sverdlovskii_45,6
Glumilino-1-44,17
svretlii-1-41,35-taina-morya
glumilino-liter-3-sekcia-d-1-51,31-arist
svretlii-1-41,18-taina-morya
riverside-1-43.5-liter-2-zemchuzina-350

????????????? ???????? ??????

Akvarel_studia_ 25,6
Ermitaz_Gorsovet_30,9
Akvarel_studia_ 28,6
uyutnii-1-k-studia- 42,47-taina-morya-350
Chernikovskie_39,23
Belaya_reka_35,7
zk-ufimskii-kreml-1-33,40-(22B )
Ermitaz_Gorsovet_30,9
Ermitaz_Lenina_36,39
Mendeleev_city_26
Rossiiskaya_46,7

????????????? ????????

ZK Voskresenskii_79,51
ZK Gur'evskaya_49,79
ZK Belaya_reka_ 48,2
Sverdlovskii_67,17
Starii_centr_64,67
ZK Akvarel_53,2
Mayak_62,9
Mendeleev_ciry_48,9
Lilia_59,6
Family_house_53,77
Ermitaz_lenina_66,09
Ermitaz_gors_68,8
Rossiskaya_75,5
zk-biosfera-72.27-5VG-alpenh
ZhK-uyutnii-2k-66,77
dom-u-parka-2-56,2-merilin
zk-biosfera-58.07-5V-alpenh
zk-biosfera-2-58,07-alpenhil
zhk-starii-centr-2k-69,04

????????????? ???????? ??????

Glumilino-2-56,93-liter-3-sekcia-D
zk-ufimskii-kreml-liter-22-B-2-59,9-fist
Chernikovskie_visotki_56,06
Rossiskaya
Limonarii_83,32
Rossiskaya_63,1
Rossiskaya_77
ZK Akvarel_42,1
Svetlii_58,3

????????????? ????????

Voskresenskii_99,01
Glumilino_96,9
Sverdl_90,4
Rossiskaya_ 83,28
Mayak_75,69
Limonarii_113,6
Lilia_95,4
Belaya_reka_79
Gur'evskaya_54,4
bulvar
ross-16-3-95,5
Ermitaz_gors_86,38
idel-3-113,1
glumilino- 7-home-3-69,95-city-forest350
?? ?????????? ?????

????????????? ???????? ??????

dom-u-ozera-3- 119,49
family_house_101
Rossiskaya_99,6
Lilia_93,6
Rossiskaya__108,4
visotki_72,59
?? ???????????